ALKOHOL

Mikrobioloogilised analüüsid

 

HINNAKIRI ALATES 03.05.2021

Uuritavad näitajad Hind km-ta (EUR) KM (EUR) Hind km-ga (EUR)
Pärmide- ja hallitusseente määramine 13,55 2,71 16,26

 

Keemilised analüüsid

 

HINNAKIRI ALATES 03.05.2021

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Alkoholi kangus (destillatsioon+densitomeetria) 23,34 4,67 28,01
Algvirde tihedus (destillatsioon+densitomeetria) 22,20 4,44 26,64
Piirituse ja tihedus kangus (densitomeetria) 10,03 2,01 12,04
Tihedus (densitomeetria) 10,03 2,01 12,04
Alkoholi kangus, tihedus,  õllede algvirre, näiline ja tegelik ekstrakt, näiline ja tegelik fermenteerituse aste (alkoholianalüsaator) 12,48 2,50 14,98
Iga järgnev alkoholi näitaja protokollile - kangus, tihedus,  õllede algvirre, näiline ja tegelik ekstrakt, näiline ja tegelik fermenteerituse aste 1,67 0,33 2,00
Üldine kuivaine lahjas alkoholis ja liköörides (vajalik eelnev alkoholi kanguse analüüs) 3,68 0,74 4,42
Suhkruvaba ekstrakt veinis (arvutuslik, vajalik eelnev suhkrute ning üldise kuivaine sisalduse analüüs) 3,68 0,74 4,42
Kuivekstrakt (piirituses ja piiritusjookides v.a. liköörides) 8,71 1,74 10,45
Summaarne kangus (arvutuslik, vajalik eelnev redutseerivate suhkrute analüüs) 3,68 0,74 4,42
pH 5,70 1,14 6,84
Üldhappesus 8,09 1,62 9,71
Lenduvad  happed 18,52 3,70 22,22
Sidrunhape 33,87 6,77 40,64
Bensoe--ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt 50,79 10,16 60,95
Vitamiin C (askorbiinhape)  vedelikkromatograafiliselt 52,65 10,53 63,18
Suhkrud (sh glükoos, fruktoos, sahharoos) ja glütserool vedelikkromatograafiliselt 56,99 11,40 68,39
Vaba vääveldioksiid  (vaba SO2) 18,52 3,70 22,23
Üld vääveldioksiid (üld SO2) 18,52 3,70 22,23
Lenduvad ained (estrid, aldehüüdid, kõrgemad alkoholid) + metanool gaaskromatograafiliselt 77,93 15,59 93,51
Metanool gaaskromatograafiliselt 59,81 11,96 71,77
Furfuraal vedelikkromatograafiliselt 57,44 11,49 68,92
Lenduv aluseline lämmastik e. TVB-N piirituses 15,82 3,16 18,98
Süsihappegaas 11,56 2,31 13,87
Kibeained 18,91 3,78 22,69
Värvusindeks 13,45 2,69 16,14
Munasisaldus munaliköörides 29,70 5,94 35,64
Vesiniktsüaniidhape 26,13 5,23 31,36
Piirituse denatureeritus 90,29 18,06 108,35
Ester- aldehüüdfraktsioon 83,02 16,60 99,62