MESILASED

 

HINNAKIRI ALATES 03.05.2021

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR)
Ameerika haudmemädanik isoleerimine (haue, mesi, vaha, õietolm) 21,82 4,36 26,18
Euroopa haudmemädanik isoleerimine (haue, vastsed) 26,43 5,29 31,72
Euroopa haudmemädanik (Melissococcus plutonius) konventsionaalne PCR  27,38 5,48 32,86
Akarapidoos (Acarapis woodi määramine) 9,60 1,92 11,52
Amöbioos (Malpighamoeba mellificae tsüstide arvuline määramine) 7,71 1,54 9,25
Nosematoos (Nosema spp eoste arvuline määramine) 8,24 1,65 9,89
Parasitaarhaiguste (varroatoos, nosematoos, akarapidoos) kompleksuuring  18,31 3,66 21,97
Varroatoos (lestade arvuline määramine) 7,64 1,53 9,17
Mesilaste kahjurite määramine 9,61 1,92 11,53
Deformeerunud tiibade viirus (DWV A ja B) reaalaja RT-PCR 27,83 5,57 33,40
Ägeda paralüüsi viirus (ABPV) reaalaja RT-PCR 27,83 5,57 33,40
DWV või ABPV reaalaja RT-PCR (uuring puhastatud RNAst) 12,55 2,51 15,06
Kroonilise paralüüsi viirus (CBPV) reaalaja RT-PCR (kvantitatiivne) 46,87 9,37 56,24
CBPV kvantitatiivne reaalaja RT-PCR (uuring puhastatud RNAst) 20,41 4,08 24,49
Mesilaste viirushaiguste kompleksuuring (DWV A ja B; ABPV; CBPV kvantit.) reaalaja RT-PCR 71,97 14,39 86,36