Muud teenused

 

Uuringu, analüüsi nimetus Proov Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR)
Bakteriisolaadi samastamine MALDI-TOF MS uuringuga isolaat 5,61 1,12 6,73
Haigustekitajate sekventsanalüüs   54,05 10,81 64,86
Veiste tiinuse määramine ELISA   8,69 1,74 10,43
Mikrobioloogiliste söötmete suutlikkusnäitajate kontroll (tavasöötmed) sööde 13,01 2,60 15,61
Pärm- ja hallitusseente kasvatamiseks kasutatavate mikrobioloogiliste söötmete suutlikkusnäitajate kontroll sööde 99,69 19,94 119,63
Bakteriisolaatide säilitamine -80°C juures 5 aastat isolaat 11,37 2,27 13,64
Võõrkeelse protokolli väljastamine** A4 leht 4,34 0,87 5,21
Inglisekeelne protokoll (histoloogiline uuring ning patoanatoomiline diagnoos ja surma põhjus)***   11,24 2,25 13,49
Katseprotokolli duplikaadi väljastamine katseprotokoll 2,50 0,50 3,00
Katseprotokollist väljavõtte tegemine katseprotokoll 8,33 1,67 19.00
Täiendava uurimisteate vormistamine (loomade liikumine) uurimisteade 16,47 3,29 19,76
Toidu- ja söödaproovide saatmine välislaborisse kulleriga (lisandub kulleri tasu) 1 - 5 proovi 8,27 1,65 9,92
Proovide saatmine  välislaborisse erinõuetele vastavas pakendis (lisandub kulleri tasu) 2 - 5 proovi 29,58 5,92 35,50
Alkoholi proovide tagastamine kulleriga (lisandub kulleri tasu) 1 - 5 proovi 8,27 1,65 9,92
Konsultatsioon 1 tund 29,48 5,90 35,38
Laboritevahelise võrdleva katse materjalid* paneel 106,18 21,24 127,42
Trichinella spp. võrdluskatse materjal* paneel 147,19 29,44 176,63

 

*teenus on saadaval teatud aegadel

**Tallinna VTL väljastab inglise- ja venekeelseid, Tartu vaid ingliskeelseid katseprotokolle

***ei sisalda väljastatud lahanguprotokolli tõlget