Muud

 

Uuringu, analüüsi nimetus Proov Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR)
Bakteriisolaadi samastamine MALDI-TOF MS uuringuga isolaat 5,61 1,12 6,73
Haigustekitajate sekventsanalüüs   54,05 10,81 64,86
Veiste tiinuse määramine ELISA   8,69 1,74 10,43
Bakteriisolaatide säilitamine -80°C juures 5 aastat isolaat 11,37 2,27 13,64
Katseprotokolli duplikaadi väljastamine katseprotokoll 2,50 0,50 3,00
Katseprotokolii väljavõtte tegemine katseprotokoll 8,33 1,67 10,00
Täiendava uurimisteate vormistamine (loomade liikumine) uurimisteade 16,47 3,29 19,76
Konsultatsioon 1 tund 29,48 5,90 35,38