Mesi

 

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR)
Niiskus 7,25 1,45 8,70
Diastaasi aktiivsus 22,39 4,48 26,87
Invertaasarv 19,46 3,89 23,35
Hüdroksümetüülfurfuraal (HMF) vedelikkromatograafiliselt 59,51 11,90 71,41
Hüdroksümetüülfurfuraal (HMF) spektrofotomeetriliselt 14,73 2,95 17,68
Vabad happed 9,93 1,99 11,92
Mee elekrtijuhtivus 9,15 1,83 10,98
Suhkrud (glükoos, fruktoos, sahharoos) vedelikkromatograafiliselt 66,16 13,23 79,39