VESI

Mikrobioloogilised analüüsid

 

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Kolooniate arv 22 oC 6,29 1,26 7,55
Kolooniate arv 37 oC 6,29 1,26 7,55
Colilaadsed bakterid (filtratsioon) 9,95 1,99 11,94
Escherichia coli (filtratsioon) 9,95 1,99 11,94
Colilaadsed ja Escherichia coli (filtratsioon) 9,95 1,99 11,94
Colilaadsed bakterid (MPN) 10,42 2,08 12,50
Escherichia coli (MPN) 10,42 2,08 12,50
Colilaadsed ja Escherichia coli (MPN) 10,42 2,08 12,50
Enterokokid 7,72 1,54 9,26
Pseudomonas aeruginosa 9,92 1,98 11,90
Sulfitit redutseerivad klostriidid 13,99 2,80 16,79
Clostridium perfringens 16,47 3,29 19,76
Stafülokokid 9,71 1,94 11,65

Keemilised analüüsid

 

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Ammoonium 9,74 1,95 11,69
Elektrijuhtivus 5,98 1,20 7,18
Fluoriidid 9,95 1,99 11,94
Fosfaadid 9,86 1,97 11,83
Hägusus 5,83 1,17 7,00
Üldkloor 7,47 1,49 8,96
Vaba kloor 7,47 1,49 8,96
Seotud kloor 14,93 2,99 17,92
Vaba kloor + seotud kloor 14,93 2,99 17,92
Raud 17,60 3,52 21,12
Kaltsium 8,40 1,68 10,08
Magneesium 16,80 3,36 20,16
Üldkaredus 8,40 1,68 10,08
Kaltsium+ magneesium 16,80 3,36 20,16
Kaltsium+ magneesium+ karedus 16,80 3,36 20,16
Magneesium+karedus 16,80 3,36 20,16
Kloriidid 9,38 1,88 11,26
Kuivjääk 8,71 1,74 10,45
Lõhn ja maitse 6,65 1,33 7,98
pH  5,98 1,20 7,18
Nitraadid 16,22 3,24 19,46
Nitritid 10,56 2,11 12,67
Oksüdeeritavus   11,20 2,24 13,44
Sulfaadid 10,47 2,09 12,56
Tsüaniid  18,34 3,67 22,01
Värvus 5,42 1,08 6,50
Väävelvesinik  (H2S) 12,22 2,44 14,66
Üldleelisus (mmol/l) 8,40 1,68 10,08
Vesinikkarbonaadid (HCO3-) 8,40 1,68 10,08
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES AAS MEETODIL      
Ühe keemilise elemendi (Fe, Cu, Zn, K, Na) määramine vees AAS leegi meetodil 17,81 3,56 21,37
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES ICP-MS MEETODIL (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Ca, Na, K, Mg, Mn, Sn, Cu, Fe, Zn, Al*, P*, B* jm)      
esimese elemendi määramine proovist 31,30 6,26 37,56
iga järgneva elemendi määramine samast proovist 9,84 1,97 11,81

Heitvee analüüsid

 Heitvee analüüse teostatakse ainult Saaremaa VTL-is ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.

 

 

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Hõljuvaine 15,73 3,15 18,88
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)  23,35 4,67 28,02
Keemiline hapnikutarve (KHT) 26,36 5,27 31,63
Üldlämmastik 29,17 5,83 35,00
Ammooniakaalne lämmastik 9,53 1,91 11,44
Üldfosfor 21,27 4,25 25,52
Fosfaadid 9,33 1,87 11,20
Sulfaadid 9,89 1,98 11,87
pH  5,62 1,12 6,74
Nitraadid 15,30 3,06 18,36
Nitritid 9,96 1,99 11,95
Fenoolid  26,90 5,38 32,28
Lahustunud hapnik 7,30 1,46 8,76
Muda kuivaine sisaldus 10,40 2,08 12,48

Paketid

 

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Pakett 1. Joogivee mikrobioloogiline kontroll  15,04 3,01 18,05
Pakett 2. Joogivee tavakontrolli pakett 41,94 8,39 50,33
Pakett 3. Puur- ja salvkaevu pakett 199,17 39,83 239,00
Pakett 4. Basseinivee pakett 93,95 18,79 112,74
Pakett 5. Heitvee pakett 109,04 21,81 130,85