VESI

Mikrobioloogilised analüüsid

Uuritavad näitajad Hind km-ta (EUR) KM (EUR) Hind km-ga (EUR)
Clostridium perfringens 11,77 2,35 14,12
Coli-laadsed bakterid ja Escherichia coli membraanfiltratsiooni meetodil 8,95 1,79 10,74
Coli-laadsed bakterid ja Escherichia coli  MPN meetodil (Colilert-18) 9,37 1,87 11,24
Coli-laadsed bakterid membraanfiltratsiooni meetodil 8,95 1,79 10,74
Coli-laadsed bakterid MPN meetodil (Colilert-18) 9,37 1,87 11,24
Enterokokid   7,00 1,40 8,40
Escherichia coli MPN meetodil (Colilert-18) 9,37 1,87 11,24
Escherichia coli membraanfiltratsiooni meetodil 8,95 1,79 10,74
Kolooniate arv (22 ˚C) 5,66 1,13 6,79
Kolooniate arv (37 ˚C) 5,66 1,13 6,79
Pseudomonas aeruginosa  9,15 1,83 10,98
Stafülokokid sh Staphylococcus aureus 8,96 1,79 10,75
Sulfitit redutseerivad anaeroobid (klostriidid) 10,90 2,18 13,08

Keemilised analüüsid

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Ammoonium 9,21 1,84 11,05
Elektrijuhtivus 5,62 1,12 6,74
Fluoriidid 9,42 1,88 11,31
Fosfaadid 9,33 1,87 11,20
Hägusus 5,52 1,10 6,62
Üldkloor 7,11 1,42 8,53
Vaba kloor 7,11 1,42 8,53
Seotud kloor 14,22 2,84 17,06
Vaba kloor+ seotud kloor 14,22 2,84 17,06
Raud 16,71 3,34 20,06
Kaltsium (arvutuslik ) 7,93 1,59 9,52
Magneesium (arvutuslik) 15,87 3,17 19,04
Üldkaredus 7,93 1,59 9,52
Kaltsium+ magneesium 15,87 3,17 19,04
Kaltsium+ magneesium+ karedus 15,87 3,17 19,04
Magneesium+karedus 15,87 3,17 19,04
Kloriidid 8,84 1,77 10,61
Kuivjääk 8,15 1,63 9,78
Lõhn ja maitse 6,28 1,26 7,53
pH  5,62 1,12 6,74
Nitraadid 15,30 3,06 18,36
Nitritid 9,96 1,99 11,96
Oksüdeeritavus   10,50 2,10 12,60
Sulfaadid 9,89 1,98 11,87
Tsüaniid  17,38 3,48 20,86
Värvus 5,12 1,02 6,15
Väävelvesinik  (H2S) 11,54 2,31 13,84
Üldleelisus (mmol/l) 7,93 1,59 9,52
Vesinikkarbonaadid (HCO3-) 7,93 1,59 9,52
Metallide määramine vees      
Plii (Pb) AAS meetodil 27,24 5,45 32,69
Kaadmium (Cd) AAS meetodil 27,24 5,45 32,69
Mangaan (Mn) AAS grafiitahju meetodil 27,24 5,45 32,69
Nikkel (Ni) AAS meetodil 27,24 5,45 32,69
Kroom (Cr) AAS meetodil 27,24 5,45 32,69
Vask (Cu) AAS leegi meetodil 16,53 3,31 19,84
Naatrium (Na) AAS leegi meetodil 16,53 3,31 19,84
Kaalium (K) AAS leegi meetodil 16,53 3,31 19,84
Tsink (Zn) AAS leegi meetodil 16,53 3,31 19,84
ICP-MS analüüsid (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Mg, Al, Mo, Zn, Ca, B...)      
esimese elemendi määramine proovist 30,01 6,00 36,01
iga järgneva elemendi määramine samast proovist 9,26 1,85 11,11

Heitvee analüüsid

 Heitvee analüüse teostatakse ainult Saaremaa VTL-is ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.

Uuritavad näitajad Hind km-ta (EUR) KM (EUR) Hind km-ga (EUR)
Hõljuvaine 15,06 3,01 18,07
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)  22,36 4,47 26,83
Keemiline hapnikutarve (KHT) 25,11 5,02 30,13
Üldlämmastik 28,20 5,64 33,84
Ammooniakaalne lämmastik 9,10 1,82 10,92
Üldfosfor 20,33 4,07 24,39
Fosfaadid 9,33 1,87 11,20
Sulfaadid 9,89 1,98 11,87
pH  5,62 1,12 6,74
Nitraadid 15,30 3,06 18,36
Nitritid 9,96 1,99 11,96
Fenoolid  26,90 5,38 32,28
Lahustunud hapnik 7,30 1,46 8,76
Muda kuivaine sisaldus 10,40 2,08 12,48
Hetvesi- 6. pakett, sealhulgas: 101,46 20,29 121,75
      Hõljuvaine      
      Üldlämmastik      
      Üldfosfor      
      pH      
      Keemiline hapnikutarve (KHT)      
      Bioloogiline hapnikutarve (BHT 7)      
 

 Lisaks analüüsid vee üldanalüüside alt. 

Paketid

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Pakett 1 - Joogivee mikrobioloogiline kontroll, sh: 14,00 2,80 16,80
                 Coli-laadsed      
                 Escherichia coli      
                 Kolooniate arv 22C      
Pakett 2 - Joogivee tavakontroll, sh: 37,56 7,51 45,07
                 Escherichia coli      
                 Coli-laadsed      
                 Kolooniate arv 22 ˚C      
                 Elektrijuhtivus      
                 pH      
                 Värvus      
                 Lõhn      
                 Maitse      
                 Hägusus      
Pakett 3 - Puur- ja salvkaevu vee pakett, sh: 177,83 35,57 213,40
                 Escherichia coli      
                 Coli-laadsed bakterid      
                 Enterokokid      
                 Kolooniate arv 22 ˚C      
                 Värvus      
                 Hägusus      
                 Lõhn      
                 Oksüdeeritavus      
                 Elektrijuhtivus      
                 pH      
                 Üldkaredus      
                 Ammoonium      
                 Fluoriid      
                 Kaalium      
                 Kaltsium      
                 Kloriid      
                 Magneesium      
                 Mangaan      
                 Naatrium      
                 Nitraat      
                 Nitrit      
                 Raud      
                 Sulfaadid      
                 Vesinikkarbonaadid      
Pakett 5 - Basseinivee kontroll, sh: 93,95 18,79 112,74
                Kolooniate arv (37 ˚C)      
                Coli-laadsed bakterid      
                Enterokokid      
                Pseudomonas aeruginosa       
                Stafülokokid sh Staphylococcus aureus      
                Ammoonium      
                pH      
                Värvus      
                Hägusus      
                Nitraadid      
                Oksüdeeritavus      
                Vaba kloor      
                Seotud kloor      
Pakett 6 - Heitvesi, sh: 101,46 20,29 121,75
                Hõljuvaine      
                Üldlämmastik      
                Üldfosfor      
                pH      
                Keemiline hapnikutarve (KHT)      
                Bioloogiline hapnikutarve (BHT 7)      

 Pakettidele saab lisada näitajaid üldhinnakirjast