Heitvee analüüsid

 Heitvee analüüse teostatakse ainult Saaremaa VTL-is ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.

 

HINNAKIRI ALATES 03.05.2021

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Hõljuvaine 15,73 3,15 18,88
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)  23,35 4,67 28,02
Keemiline hapnikutarve (KHT) 26,36 5,27 31,63
Üldlämmastik 29,17 5,83 35,00
Ammooniakaalne lämmastik 9,53 1,91 11,44
Üldfosfor 21,27 4,25 25,52
Fosfaadid 9,33 1,87 11,20
Sulfaadid 9,89 1,98 11,87
pH  5,62 1,12 6,74
Nitraadid 15,30 3,06 18,36
Nitritid 9,96 1,99 11,95
Fenoolid  26,90 5,38 32,28
Lahustunud hapnik 7,30 1,46 8,76
Muda kuivaine sisaldus 10,40 2,08 12,48