Keemilised analüüsid

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Ammoonium 9,21 1,84 11,05
Elektrijuhtivus 5,62 1,12 6,74
Fluoriidid 9,42 1,88 11,31
Fosfaadid 9,33 1,87 11,20
Hägusus 5,52 1,10 6,62
Üldkloor 7,11 1,42 8,53
Vaba kloor 7,11 1,42 8,53
Seotud kloor 14,22 2,84 17,06
Vaba kloor+ seotud kloor 14,22 2,84 17,06
Raud 16,71 3,34 20,06
Kaltsium (arvutuslik ) 7,93 1,59 9,52
Magneesium (arvutuslik) 15,87 3,17 19,04
Üldkaredus 7,93 1,59 9,52
Kaltsium+ magneesium 15,87 3,17 19,04
Kaltsium+ magneesium+ karedus 15,87 3,17 19,04
Magneesium+karedus 15,87 3,17 19,04
Kloriidid 8,84 1,77 10,61
Kuivjääk 8,15 1,63 9,78
Lõhn ja maitse 6,28 1,26 7,53
pH  5,62 1,12 6,74
Nitraadid 15,30 3,06 18,36
Nitritid 9,96 1,99 11,96
Oksüdeeritavus   10,50 2,10 12,60
Sulfaadid 9,89 1,98 11,87
Tsüaniid  17,38 3,48 20,86
Värvus 5,12 1,02 6,15
Väävelvesinik  (H2S) 11,54 2,31 13,84
Üldleelisus (mmol/l) 7,93 1,59 9,52
Vesinikkarbonaadid (HCO3-) 7,93 1,59 9,52
Metallide määramine vees      
Plii (Pb) AAS meetodil 27,24 5,45 32,69
Kaadmium (Cd) AAS meetodil 27,24 5,45 32,69
Mangaan (Mn) AAS grafiitahju meetodil 27,24 5,45 32,69
Nikkel (Ni) AAS meetodil 27,24 5,45 32,69
Kroom (Cr) AAS meetodil 27,24 5,45 32,69
Vask (Cu) AAS leegi meetodil 16,53 3,31 19,84
Naatrium (Na) AAS leegi meetodil 16,53 3,31 19,84
Kaalium (K) AAS leegi meetodil 16,53 3,31 19,84
Tsink (Zn) AAS leegi meetodil 16,53 3,31 19,84
ICP-MS analüüsid (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Mg, Al, Mo, Zn, Ca, B...)      
esimese elemendi määramine proovist 30,01 6,00 36,01
iga järgneva elemendi määramine samast proovist 9,26 1,85 11,11