Keemilised analüüsid

 

HINNAKIRI ALATES 03.05.2021

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Ammoonium 9,74 1,95 11,69
Elektrijuhtivus 5,98 1,20 7,18
Fluoriidid 9,95 1,99 11,94
Fosfaadid 9,86 1,97 11,83
Hägusus 5,83 1,17 7,00
Üldkloor 7,47 1,49 8,96
Vaba kloor 7,47 1,49 8,96
Seotud kloor 14,93 2,99 17,92
Vaba kloor + seotud kloor 14,93 2,99 17,92
Raud 17,60 3,52 21,12
Kaltsium 8,40 1,68 10,08
Magneesium 16,80 3,36 20,16
Üldkaredus 8,40 1,68 10,08
Kaltsium+ magneesium 16,80 3,36 20,16
Kaltsium+ magneesium+ karedus 16,80 3,36 20,16
Magneesium+karedus 16,80 3,36 20,16
Kloriidid 9,38 1,88 11,26
Kuivjääk 8,71 1,74 10,45
Lõhn ja maitse 6,65 1,33 7,98
pH  5,98 1,20 7,18
Nitraadid 16,22 3,24 19,46
Nitritid 10,56 2,11 12,67
Oksüdeeritavus   11,20 2,24 13,44
Sulfaadid 10,47 2,09 12,56
Tsüaniid  18,34 3,67 22,01
Värvus 5,42 1,08 6,50
Väävelvesinik  (H2S) 12,22 2,44 14,66
Üldleelisus (mmol/l) 8,40 1,68 10,08
Vesinikkarbonaadid (HCO3-) 8,40 1,68 10,08
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES AAS MEETODIL      
Ühe keemilise elemendi (Pb, Cd, Mn, Cr, Ni) määramine vees AAS grafiitahju meetodil 28,38 5,68 34,06
Ühe keemilise elemendi (Fe, Cu, Zn, K, Na) määramine vees AAS leegi meetodil 17,81 3,56 21,37
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES ICP-MS MEETODIL (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Ca, Na, K, Mg, Mn, Sn, Cu, Fe, Zn, Al*, P*, B* jm)      
esimese elemendi määramine proovist 31,30 6,26 37,56
iga järgneva elemendi määramine samast proovist 9,84 1,97 11,81