Paketid

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Pakett 1 - Joogivee mikrobioloogiline kontroll, sh: 14,00 2,80 16,80
                 Coli-laadsed      
                 Escherichia coli      
                 Kolooniate arv 22C      
Pakett 2 - Joogivee tavakontroll, sh: 37,56 7,51 45,07
                 Escherichia coli      
                 Coli-laadsed      
                 Kolooniate arv 22 ˚C      
                 Elektrijuhtivus      
                 pH      
                 Värvus      
                 Lõhn      
                 Maitse      
                 Hägusus      
Pakett 3 - Puur- ja salvkaevu vee pakett, sh: 177,83 35,57 213,40
                 Escherichia coli      
                 Coli-laadsed bakterid      
                 Enterokokid      
                 Kolooniate arv 22 ˚C      
                 Värvus      
                 Hägusus      
                 Lõhn      
                 Oksüdeeritavus      
                 Elektrijuhtivus      
                 pH      
                 Üldkaredus      
                 Ammoonium      
                 Fluoriid      
                 Kaalium      
                 Kaltsium      
                 Kloriid      
                 Magneesium      
                 Mangaan      
                 Naatrium      
                 Nitraat      
                 Nitrit      
                 Raud      
                 Sulfaadid      
                 Vesinikkarbonaadid      
Pakett 5 - Basseinivee kontroll, sh: 93,95 18,79 112,74
                Kolooniate arv (37 ˚C)      
                Coli-laadsed bakterid      
                Enterokokid      
                Pseudomonas aeruginosa       
                Stafülokokid sh Staphylococcus aureus      
                Ammoonium      
                pH      
                Värvus      
                Hägusus      
                Nitraadid      
                Oksüdeeritavus      
                Vaba kloor      
                Seotud kloor      
Pakett 6 - Heitvesi, sh: 101,46 20,29 121,75
                Hõljuvaine      
                Üldlämmastik      
                Üldfosfor      
                pH      
                Keemiline hapnikutarve (KHT)      
                Bioloogiline hapnikutarve (BHT 7)      

 Pakettidele saab lisada näitajaid üldhinnakirjast