Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Nõlg

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Streptococcus equi ja S. zooepidemicus DNA tuvastamine

Multiplex PCR

5MA-TJ-90*

Molekulaaranalüüs

Bakteriolooogiline uuring

Tekitaja isoleerimine ja identifitseerimine

5DB-TJ-34*

Bakterioloogia- patoloogia

*meetod ei ole akrediteeritud

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Tekitaja DNA määramine PCRga:

 • puhaskultuurist agaril;
 • lümfisõlme abstsessivedeliku tampooniproovist või aspiraadist (efektiivseim proovimaterjal haigelt loomalt);
 • kuulmetõrve loputusvedelikust (guttural pouch wash);
 • ninaneelu loputusvedelikust (nasopharyngeal lavage); 
 • hobuse ninaneelu-tampooniproovist; 
 • Hobuse ninanõre (rostraalne) tampooniproovist (loomal peab olema aktiivne limavoolus ja proovi võtmisel peab tampoon olema looma nina limaskestaga kontaktis vähemalt 20 sekundit). 

Haiguse algfaasis oleva hobuse ninanõre proov võib anda tekitajale suhtes negatiivse tulemuse. Intranasaalselt vaktsiinide manustamisel hobustele tuleb arvestada, et ninanõre-PCR võib teatud nõle-vaktsiinide puhul positiivse vastuse anda ka kuni 30 päeva peale vaktsineerimist.

Bakterioloogiline uuring

 • lümfisõlme abstsessivedeliku tampooniproovist või aspiraadist (efektiivseim proovimaterjal haigelt loomalt);
 • kuulmetõrve loputusvedelikust (guttural pouch wash);
 • ninaneelu loputusvedelikust (nasopharyngeal lavage); 
 • hobuse ninaneelu-tampooniproovist; 
 • Hobuse ninanõre (rostraalne) tampooniproovist (loomal peab olema aktiivne limavoolus ja proovi võtmisel peab tampoon olema looma nina limaskestaga kontaktis vähemalt 20 sekundit). 

Proovivõtutaara

 • Proovivõtuks vajaminevaid tampoone väljastavad kõik Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi piirkondlikud laborid.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 24h jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Multiplex PCR: kuni 5 tööpäeva 
Bakterioloogiline uuring: 2-4 päeva

ANALÜÜSIMEETODID
Multiplex PCR: multipleks polümeraasi ahelreaktsioon
Streptococcus equi subsp. equi isoleerimine ja identifitseerimine

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Molekulaaranalüüsi osakond, telefon 738 6121 
 • Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 738 6120 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 24.07.2019