Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Hobuste nakkav metriit

Haiguse tutvustus:                                                                                      

 

ANALÜÜSIMEETODID     

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Bakteriolooogiline uuring

Tekitaja isoleerimine ja identifitseerimine

5DB-TJ-59

Bakterioloogia- patoloogia

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Taylorella equigenitalis:

  • leitav 3-7 nädalat peale mära haigestumist;
  • tundlik hapniku ja kuivamise suhtes. 

Täkul tuleb koguda kolm erinevat proovi kolmest erinevast piirkonnast

Suguti luku juurestKusitisuudmelt

Proov nr. 1 Sugutiluku juurest                       Proov nr. 2 Kusitisuudmelt 
https://ahdc.vet.cornell.edu/docs/CEM-Culturing_Contagious_Equine_Metritis.pdf                     
                    
Kusitisopisest

 

 

 

 

 

Proov nr. 3 Kusitisopisest  
https://ahdc.vet.cornell.edu/docs/CEM-Culturing_Contagious_Equine_Metritis.pdf    

Skeem

Joonis 1.  Skeem 
www.evira.fi
1. Sugutilukk (glans penis)                                        
2. Kusitisuue (ostium urethrae)
3. Kusitisopis (diverticulum urethrae)
 
Märal tuleb koguda kolm erinevat proovi kolmest erinevast piirkonnast

Proovivõtukohad märal                                        Skeem

Proovivõtukohad märal 1-3                                                   Joonis 2. Skeem
http://www.infovets.com/books/equine/E/E123.htm                 www.evira.fi 

                                                                                        1. Häbemepilu (pudendum femininum)
                                                                                        2. Kõdistiauk (fossa clitoridis)
                                                                                        3. Kõdistiurge (sinus clitoridis)

Igalt loomalt kogutakse kolm proovi, kasutades Amies söega transportsöötmeid. Vajaminevad transportsöötmed saab Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Tartu laborist. 
 

Söega transportsööde
 Amies söega transportsööde 

Proovivõtutaara

  • Proovivõtuks vajaminevaid tampoone väljastavad kõik Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi piirkondlikud laborid.

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
  • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid peab võtma loomaarst ja paigaldama 10 minuti jooksul transportsöötmesse (Amies söega) ja toimetama laborisse 24 tunni jooksul külmkehadega termokastis. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • Proovide võtja informeerib Tartu VTL bakterioloogia-patoloogia osakonda (telefon 7 386 120) proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast. 
  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

 

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline uuring: kuni 5 tööpäeva.


ANALÜÜSIMEETODID
Taylorella equigenitalis isoleerimine ja identifitseerimine.

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID
•    Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 738 6120 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 24.07.2019