Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Hobuste gripp

Haiguse tutvustus:                                                                                                                                                    

 

ANALÜÜSIMEETODID      

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Viiruse RNA tuvastamine

Real-time RT-PCR

5MA-TJ-67*

Molekulaaranalüüs

Hobuste gripp A I ja II

HAI

4DV-STJ-19*

Viroloogia-seroloogia

*meetod ei ole akrediteeritud

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse RNA tuvastamine real-time  RT-PCR meetodil:

 • ninanõre tampooniproov;
 • organmaterjal surma järgselt: kops

Viiruse vastaste antikehade uuring HAI testiga

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovivõtutaara

 • Proovivõtuks vajaminevaid tampoone väljastavad kõik Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi piirkondlikud laborid.

Patoloogilise materjali võtmisel molekulaarseks uuringuks:

 • Ninanõre tampooniproove võetakse haiguse alguses, mil nõre on veel katarraalse iseloomuga ja ei ole lisandunud mädatekitajaid. Nõreproovid tuleks võtta selleks ettenähtud tampoonidega.
 • Organproovid võetakse muutusteta ning patoloogiliste muutustega koe piirialalt. Kõige parem on saata laboratooriumisse uuritavad organid tervelt.
 • Proovide võtmine teostatakse võimalikult puhtalt.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

 • Vereproove, nõreproove ja trahhea- bronhiaal lavaaži proove +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 
 • Organproove +4…+6 °C juures või külmutatakse -20 °C juures. 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Real-time RT-PCR: kuni 5 tööpäeva 
HAI: kuni 10 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time RT-PCR: reaalaja pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon
HAI: hemaglutinatsiooni inhibeerimise reaktsioon

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 23.07.2019