Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Kargtaud

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Trypanosoma Equiperdum vastaste antikehade määramine

KSR (CFT)

5DS-TJ-34

Viroloogia-seroloogia

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse vastaste antikehade uuring komplemendisidumise reaktsiooniga

  • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
  • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
KSR: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
KSR (CFT, complement fixation test): komplemendisidumise reaktsioon

TÄIENDAV 

  • Viroloogia-seroloogia osakond, telefon 7 386 111 või 7 386 106

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 25.07.2019