Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Malleus

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID 

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Burkholderia mallei vastaste antikehade määramine

KSR (CFT)

5DS-TJ-35

Viroloogia-seroloogia

Bakteriolooogiline uuring

Tekitaja isoleerimine ja identifitseerimine

5DB-TJ-37*

Bakterioloogia- patoloogia

 *meetod ei ole akrediteeritud                                                                                                                                                                     

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse vastaste antikehade uuring komplemendisidumise reaktsiooniga

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Bakterioloogiline uuring

 • Tampooniproov nahal haavandunud sõlmekestelt;
 • hobuse ninanõre tampooniproovist (loomal peab olema aktiivne limavoolus ja proovi võtmisel peab tampoon olema looma nina limaskestaga kontaktis vähemalt 20 sekundit). 

Proovivõtutaara

 • Proovivõtuks vajaminevaid tampoone väljastavad kõik Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi piirkondlikud laborid.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
KSR: kuni 5 tööpäeva
Bakterioloogiline uuring: kuni 4 päeva

ANALÜÜSIMEETODID
KSR (CFT, complement fixation test): komplemendisidumise reaktsioon
Burkholderia mallei  isoleerimine ja identifitseerimine

TÄIENDAV 

 • Viroloogia-seroloogia osakond, telefon 7 386 111 või 7 386 106
 • Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 7 386 120


Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 25.07.2019