Juhend loomakasvatushoonest Salmonella uurimiseks proovide võtmiseks puhastuse ja desinfektsiooni järgselt

Proove võetakse puhastamise ja desinfitseerimise tõhususe kontrollimiseks Salmonella kahtlaste ja positiivsete karjade hoonetes Salmonella tõrjeprogrammi ühe osana, samuti nakkusvabades karjades bioohutusprogrammi ühe meetmena.

Juhend põhineb rahvusvahelisel standardil EVS-EN ISO 13307:2013, mis reguleerib proovide võtmist tootmise esmatasandilt, sealhulgas loomakasvatushoonetest.

Salmonellad on looduses laialt levivad bakterid ning ühed levinumaid toiduga üle kanduvad bakterinfektsioonid inimestel. Esinedes loomade seedetraktis ei põhjusta nad enamasti loomade haigestumist, vaid riski loomse toidu kaudu inimesele üle kanduda.

Tekitaja toitu sattumise vältimiseks kontrollitakse selle esinemist erinevates toidutootmise etappides, sealhulgas farmi tasandil.

Uuringud viiakse läbi VTL Tartu laboratooriumis, Kreutzwaldi 30, Tartu

Lisainfo: Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 738 6120

Proovivõtu juhend Tootmise esmatasandi uuringud

37