VTL osaleb rahvusvahelises projektis, mis tegeleb bioturvalisuse praktikate parandamisega seafarmides ning tapamajades.

29.04.2020

Salmonella spp ning Hepatitis E (HEV) on zoonootilised infektsioonid, mis kulgevad sigadel enamasti ilma kliinilise haigestumiseta. Inimestel põhjustavad erinevad Salmonella spp. tüved aga haigestumist, mis enamasti kulgeb gastrointestinaalsete sümptomitega (enterokoliit, kõhulahtisus, iiveldus, kõhu- ja peavalu, palavik). 2017.a registreeriti Euroopa Liidus üle 90 tuhande haigus- ning 156 surmajuhtumit, mille põhjustajaks oli Salmonella spp. HEV infektsioonid on Euroopas kasvav probleem. Ka see infektsioon kulgeb enamasti  gastrointestinaalsete sümptomitega ning võib lõppeda inimese surmaga. 

Bioturvalise praktikate arendamine ning ühtlustamine tootmise kõigis etappides (seafarmides, sigade transpordil ning tapamajades) on väga oluline meede zoonootiliste infektsioonide (sh. Salmonella spp. ja HEV) vähendamisel toidutootmise ahelas ning loomse päritoluga toidus. 

Käesoleva projekti eesmärgiks on 1) identifitseerida tõhusad ning kulu efektiivsed bioturvalisuse meetmed, mis aitavad vähendada Salmonella ja Hepatitis E (HEV) esinemist ning levikut seafarmides, loomade transpordil ning tapamajades ning 2) viia teadmine selliste parimate bioturvalisuse praktikate kohta farmerite, loomaarstide, järelevalveametite ning tapamajade ja lihatööstusteni.

Projektis osaleb 17 uurimisasutust ja laborit Euroopa erinevatest riikidest, Eestist osaleb Veterinaar- ja Toidulaboratoorium koostöös Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlastega.
 
Projekti „Biosecurity practicies for pig farming across Europe“ rahastatakse Euroopa Liidu Horisont 2020 programmi „Üks Tervis“ ning Maaeluministeeriumi vahenditest.

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikul jaanuaril 2020 ning juuni 2022.

Link projektile: https://onehealthejp.eu/jrp-biopigee/

 

OnehealthEJPEU

     

Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal 
tel 7386 126; 51 55 026 
e-post: imbi.nurmoja@vetlab.ee

37