Vabariigi valitsus andis täna heakskiidu ühendlabori loomise ettepanekule

Ühendlabor moodustatakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi ning Terviseameti terviseohutuslabori Tartu labori, Kohtla-Järve labori ja Tallinna labori (välja arvatud nakkushaiguste labor) baasil.
 
Maaeluminister Urmas Kruuse  sõnul toetab laboriteenuste koondumine ka toiduohutuse tagamist. Ministri sõnul on toidutarneahela laboriteenused hetkel killustatud – nende koondamisel paraneb laboriteenus nii toiduohutuse järelevalve kui ka ettevõtete enesekontrolli jaoks.
 
Ühendlabori loomisega paralleelselt jätkatakse ettevalmistusi Tartu laborimaja loomiseks, mille valmimist planeeritakse 2026. aastasse. 
 
Labor hakkab tegutsema Maaeluministeeriumi haldusalas. Teenuste arendamise strateegilist juhtimist jääb koordineerima ministeeriumiteülene laborite nõukogu. Uus labor alustab plaani kohaselt tööd 1. jaanuaril 2023.

Riik hakkab looma ühendlaborit

40