Koos loome uut teadmist

Salmonella Mikawasima monitooring

2020. aasta jooksul kogutakse andmeid S. Mikawasima esinemist toidus, söödas, loomadel ning keskkonnas. Eesmärk on jälgida esinemist läbi aasta, kuna Euroopa Liidus ja Euroopa Majandusühenduse riikides oletatakse iga-aastast haigusjuhtude suurenemise trendi sügisel. Juhtude aastase monitoorimisega saab Euroopa Toiduohutusamet ja Euroopa Haiguste Tõrje Keskus valmistuda kiiremaks reageerimiseks puhangute esinemisel.

2020. aastal Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis Salmonella Mikawasima serotüüpi ei leitud.