Targad analüütilised lahendused

Hobuste haigused v.a hobuste aafrika katk

Euroopa Liidu hobuste haiguste (v.a hobuste Aafrika katk) referentlabori kohustusi täidab alates  1. juulist 2008 French Agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety (ANSES).

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (aadressil Kreutzwaldi 30, Tartu) on volitatud täitma riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid Eestis alates 2008. aastast (põllumajandusministri käskkirjaga nr 231 03.12.2008).

Euroopa Liidu ja riiklike referentlaborite roll ja kohustused on määratletud määruses (EL) 2017/625.

Kontakt:
Triin Tedersoo, DVM
peaspetsialist loomahaiguste alal
F. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
Telefon: 738 6122
E-post: triin.tedersoo@vetlab.ee