Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Tellimuste vormid

Blanketid on MS Word doc formaadis. 
NB! Kui uuringute eest ei tasu analüüside tellija, siis palun lisada kaaskirjale maksja andmed.   

 

Alkohol word logo pdf  (428 KB)
     
Toidu/sööda käitlemise keskkond word logo pdf  (768 KB)
Lemmikloomatoit ja söödad word logo pdf  (862 KB)
     
Kala ja kalatooted word logo pdf  (878 KB)
Liha ja lihatooted word logo pdf  (882 KB)
Mesi word logo pdf  (870 KB)
Matemaatiline prognoosmudel word logo pdf  (689 KB)
Muna word logo pdf  (876 KB)
Muu toit word logo pdf  (883 KB)
Piim word logo pdf   (878 KB)
Puuvili word logo pdf   (879 KB)
Rasvad word logo pdf   (878 KB)
Rümbaproovid word logo pdf   (697 KB)
Teravili word logo pdf   (882 KB)
     
Heitvesi word logo pdf  (678 KB)
Joogivesi word logo pdf  (784 KB)
Joogivee 1. ja 2. pakett word logo pdf  (688 KB)
Salv- ja puurkaevu vesi 3. pakett word logo pdf  (686 KB)
Suplus- ja basseinivesi word logo pdf  (687 KB)
     
Trihhinella proovide uurimiseks (farmis peetavad loomad) word logo pdf (31 KB)
Trihhinella proovide uurimiseks (ulukid) word logo pdf (969 KB)
Trihhinella spp täiendavaks või kinnitavaks uuringuks word logo pdf (29 KB)
     
Isolaatide (mikroobitüvede) täiendav uuring word logo pdf  (401 KB)
     
Mikrobioloogiliste valmissöötmete toimivuse kontroll word logo pdf (56 KB)
Salmonella esmatasandilt uurimiseks word logo pdf (127 KB)