COST-ENOVAT koostöövõrgustiku uuring antibiootikumiravi juhiste kättesaadavuse kohta

 

Kutsume praktiseerivaid loomaarste osalema üleeuroopalises COST-ENOVAT koostöövõrgustiku uuringus, mille käigus kaardistatakse ja võrreldakse antibiootikumiravi alaste juhiste kättesaadavust, struktuuri ja tõenduspõhisust kogu Euroopas.
Uuringu küsimustikule vastamiseks kulub aega ca 17 minutit. Kogu teavet käsitletakse konfidentsiaalsena ning kasutatakse üksnes statistilistel eesmärkidel. Küsimustik on inglise keeles ning on avatud 16. juulini 2021. Link asukohani: https://www.surveymonkey.co.uk/r/VNRRCB6

COST-ENOVAT on Euroopa teaduse ja tehnoloogia valdkonna koostöövõrgustiku projekt, mille eesmärgiks on leida uusi ja paremaid viise antibiootikumide kasutamist veterinaarias. Projekti eesmärgiks on välja töötada erinevate loomaliikide antibiootikumiravi juhised ning selleks ühtlustada ka meetodeid haigustekitajate isoleerimiseks ja tuvastamiseks. Kuna antibiootikumitundlikkuse määramise meetodid sisaldavad mõõtmisi (diskdifusiooni meetodi puhul mõõdetakse Petri tassile külvatud bakterite kasvu pidurdustsooni diameetrit ümber antibiootikumidiski, mikrolahjenduste meetodi puhul leitakse antibiootikumilahjendus, milles bakteri kasv pidurdub), siis luuakse täpsemate piirarvude väljatöötamiseks ühtne bakterisolaatide kogu ja andmebaas. Hindamiskriteeriumite ja ravijuhiste üle vaatamisel ja loomisel arvestatakse haigestunud looma ja haigustekitaja liiki ning viimase paiknemist looma organismis. Praegu puuduvad veterinaarmikrobioloogias iga olulise tekitaja kohta nii detailsed hindamiskriteeriumid ning antibiootikumitundlikkuse hindamisel kasutatakse piirväärtusi, mis kantakse üle olemasolevatest/lähedastest ning pole iga kord kas loomaliigi või haigustekitaja või viimase paiknemise kombinatsioonis piisavalt tõendatud.

Kontakt Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis: Age Kärssin     age.karssin@vetlab.ee 
Projekti leht: https://enovat.eu/
Info VTL kodulehel: https://www.vetlab.ee/et/projektid/Veterinaarmeditsiinis-kasutatavate-antimikroobsete-ainete-kasutamise-optimeerimine-ENOVAT 
   
  Enovat

Eesti Teadusagentuur

Cost&EU

37