Riskihindamise osakond

Osakonna juhataja Mari Reinik 5557 5034 mari.reinik@vetlab.ee
Peaspetsialist  Age Kärssin 523 1326 age.karssin@vetlab.ee