Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Loomatervis

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis teostatakse loomade haiguste laboratoorseks diagnoosimiseks erinevaid patoloogilisi, histoloogilisi, bakterioloogilisi, mükoloogilisi, parasitoloogilisi, viroloogilisi, seroloogilisi ning molekulaardiagnostilisi uuringuid. Lisaks määratakse haigustekitajate tundlikkust antimikroobsete ainete suhtes, et tegevloomaarstidel oleks võimalik antibakteriaalseid aineid vastutustundlikult kasutada ning teha põhjendatud raviotsuseid. 

Kõik loomahaiguste diagnostilised uuringud ning nendega seotud erialane kompetents on koondunud Tartu laboratooriumisse. Lisaks laboratoorsetele uuringute läbiviimisele on võimalik meie spetsialistidelt saada nõu nii uuringutulemuste interpreteerimisel kui loomahaiguste laboratoorse diagnostika alastes küsimustes laiemalt. 

Riiklikud ülesanded
Lähtuvalt Veterinaarkorralduse seadusest omab VTL volitusi riiklike loomatauditõrje programmide uuringute läbi viimisel ning ohtlike ja eriti ohtlike haiguse diagnoosimisel. 

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis on tagatud pidev valmisolek diagnoosida eriti ohtlikke loomataude nagu suu- ja sõrataud, lindude gripp, Newcastle’i haigus, sigade Aafrika katk, sigade klassikaline katk ja lammaste katarraalne palavik (bluetongue). Eriti ohtlike loomataudide kahtluse korral on Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis tagatud uurimismaterjali ööpäevaringne vastuvõtt ning vajadusel ka uuringute teostamine. 

Samuti on Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis tagatud pidev valmisolek uurida ohtlikke loomataude nagu marutaud, brutselloos, siberi katk, transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad ja paljud teised. Loomadelt pärinevate zoonoossete haigustekitajate valdkonnas teeb Veterinaar- ja Toidulaboratoorium koostööd Terviseametiga.

Teenused sektorile
Lisaks riiklike ülesannete täitmisele osutab Veterinaar- ja Toidulaboratoorium teenuseid tegevloomaarstidele, loomakliinikutele, loomaomanikele ning muudele huvitatud isikutele.

Koostöö teiste laboratooriumidega
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumil on laialdane rahvusvaheline kontaktlaborite võrgustik, kuhu on võimalik proove saata juhtudel, kui vajalikud uurimismetoodikad kohapeal puuduvad või on ilmnenud vajadus olemasolevat diagnoosi täpsustada. Enamik meie rahvusvahelisi partnereid on kas referentlaboratooriumid või oma riigi kesksed loomahaiguste diagnoosimisega tegelevad instituudid.

Teaduskoostöö
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis teostatav teadustöö toimub enamasti koostöös siseriiklike teadusasutustega nagu Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikool või rahvusvaheliste partneritega.