Kaasaegsed laboriteenused ja kompetentne personal

Organisatsioon

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium asub Tartus. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi koosseisu kuuluvad piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas ja Saaremaal ning üksus Rakveres. Kõik VTL-i  laboratooriumid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ning vastavad EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele.


Pakume kvaliteetset laboriteenust 

 • loomahaiguste ning zoonoossete infektsioonide tuvastamiseks
 • analüüse toidu, vee, alkoholi ja söötade ohutuse ning kvaliteedi kontrollimiseks

Riikliku järelevalve vajadustest tulenevalt viime läbi analüüse  ja uuringuid lähtuvalt Põllumajandus- ja Toiduameti, Terviseameti ja teiste pädevate asutuste tellimusest sealhulgas:

 • riiklikud seireprogrammid (nt loomataudide tõrjeprogrammid, saasteainete ja veterinaarravimijääkide seireprogramm; antimikroobse resistentsuse seireprogramm) 
 • toidu käitlemise nõuetele vastavus, sh toidu koostise ja toiteväärtuse, saaste- ja lisaainete ning veterinaarravimijääkide ja keelatud ainete sisalduse määramine
 • põllumajandustoodete koostise- ja kvaliteedinõuetele vastavus tulenevalt EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest
 • eriti ohtlike loomataudide kahtlusel või puhkemisel uuringute operatiivne teostamine ning diagnostilise valmisoleku tagamine (sh uurimismaterjali ööpäevaringne vastuvõtt) 
 • koostöö Põllumajandus- ja Toiduametiga ning Terviseametiga inimestele ja loomadele ühiste haigustekitajate leidude osas
 • uurimismaterjali vahendamine allhanke teostamiseks, diagnoosi täpsustamiseks või tulemuse kinnitamiseks teiste riikide laboritesse (sh rahvusvahelised referentlaboratooriumid)

 
Oleme usaldusväärne partner sektori ettevõtetele ja pakume

 • uuringuid ja analüüse eraloomaarstidele, loomakliinikutele, loomakasvatusettevõtetele ja loomaomanikele
 • analüüse toidu-, vee- ja söödakäitlemise ettevõtetele, alkoholi tootjatele ja maaletoojatele ning eraisikutele 
 • ettevõtete ja eraisikute nõustamisteenust

Koostöös ülikoolidega ja teiste uurimisasutustega nii kodu- kui välismaal osaleme teadus- ning arendusprojektides ja tegutseme riikliku referentlaboratooriumina