Koos loome uut teadmist

Projektid

Veterinaar ja Toidulaboratoorium osaleb partnerina toiduohutuse ning loomatervise valdkonna rahvusvahelistes ja siseriiklikes teadus- ja arendusprojektides. Enamasti on osalus seotud teemadega, kus Veterinaar- ja Toidulaboratoorium täidab ka riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid. 


Rahvusvahelistes projektides osalemisega annab Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Eesti esindajana oma panuse mitmeid riike ja sageli kogu Euroopat puudutavate toiduohutuse ning loomatervise alaste küsimuste lahendamisse. Siseriiklikud teadusprojektid on enamasti rakendusliku iseloomuga. Nende eesmärk on toetada riiklikku sektorit ning toidukäitlejaid ja loomaomanikke toiduohutuse ning loomatervise tagamisega seotud väljakutsete lahendamisel.