Riskihindamise projektid

 


Riskihindamise osakonna töös olevad projektid

Kartulites sisalduvate glükoalkaloidide ning plii (Pb) ja kaadmiumi (Cd) saadavuse hindamine

  • Projekti eesmärk on täpsustada kartulite tarbimisel saadavate glükoalkaloididest, pliist ja kaadmiumist tulenevat terviseriski. Tulemusi kasutatakse riskijuhtimismeetmete valikul ning Eesti seisukoha kujundamisel EL-i otsustusprotsessis.


Akrüülamiidi saadavus elanikkonna gruppide kaupa

  • Projekti eesmärk on täpsustada riski taset. Tulemusi kasutatakse riskijuhtimismeetmete valikul, Eesti seisukoha kujundamisel EL-i otsustusprotsessis, tarbimissoovituste andmisel jms.


Väikelaste piimad ja joogid - olukorra kaardistus

  • Väikelaste piimad ja joogid on tavatoit ja ei kuulu eritoitude alla. See tähendab et sellistele toodetele laienevad tavatoidu koostise ja märgistuse nõuded. Samas on tegemist haavatava elanikkonnagrupiga, mistõttu tuleb hinnata selliste toodete sobivust väikelastele ja teha ettepanekud riskijuhtimiseks.


Loomataudi ohuprognoosi mudel

  • Loomataudi Eestisse levimise tõenäosuse hindamise tööriista väljatöötamine lähtuvalt määratud kriteeriumidest (esinemine lähiriikides, ilmastikuolud, aastaaeg, loomadega kauplemine jms).


Loomataudide seirete portfell

  • Ajakohase ja üldisemast epidemioloogilisest olukorrast lähtuva seiratavate loomataudide loetelu ja seire põhimõtete ning loomatudide tõrjeprogrammide aluste väljatöötamine.


Tarbijate toiduohutusalast teadlikkust hindava regulaarse uuringu küsimustiku väljatöötamine

  • Ettevalmistus 2023 toimuvaks uuringuks, milleks valmistatakse ette küsimustik. Eesmärk on saada ülevaade tarbijate teadlikkusest toiduohutuse teemadel (sh hügieen, märgistus).

Musta pässikut (chaga) sisaldavate toidulisandite ohutuse uuring

  • Turul on musta pässikut sisaldavaid mitmesuguseid tooteid pulbrina, tükkidena, eliksiiridena, tõmmisepulbrina kapslis jne. Koostatakse kirjanduspõhine ülevaade terviseriskidest, antakse ülevaade turul olevatest toodetest ning tehakse oluliste koostisainete (mineraalained, vitamiinid, oksalaadid) analüüsid.