Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Lammaste nakkav sõramädanik (Dichelobacter nodosus)

 

ANALÜÜSIMEETODID  

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Dichelobacter nodosus virulentse (aprV2) ja avirulentse (aprB2) vormi DNA määramine

Multiplex real-time PCR

5MA-TJ-91*

Molekulaaranalüüs

* akrediteerimata meetod

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovivõtuvahendid

  • Kuiv tampoon – sobib molekulaaranalüüsideks. 

NB! Kui soovitakse lisaks tavalist bakterioloogiat (anaeroobide uuringut), siis selleks ei sobi

  • Eswab tampoonid – sobib nii bakterioloogilisteks kui ka molekulaaranalüütilisteks uuringuteks

Proovivõtuvahendeid saab tellida ka Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi laboritest.

Proovi võtmine

  • Molekulaaranalüüsideks (ainult D. nodosus) on parem võtta proovid kuivade tampoonidega.
  • Valitakse loomad, kellel sümptomid on hiljuti avaldunud. Proovid võetakse ühe looma mitmelt jalalt (ühel loomal on sageli tabandunud enam kui üks jalg) ja/või mitmelt loomalt. 
  • Proov võetakse sõrgade vahelise ala niiskelt nahalt. Valkjalt surnud koelt sõrgade vaheliselt alalt, või sõra/naha piirilt. Enne proovi võtmist eemaldatakse sõrgade vahelt suur mustus, tõmmates nahka puutumata sõravahe pöidlaga puhtaks 
  • Steriilse tampooniga hõõrutakse uuritavat piirkonda, pöörates proovivõtu ajal vatitampooni 360°. Ühe looma nelja jalalt võib võtta liitproovi ühe proovivõtutampooniga. Selleks pööratakse igalt jalalt proovi võttes tampooni nii, et oleks kaetud 90 kraadine sektor. Võib ühelt loomalt võtta igal jalalt eraldi proovitampooniga võtta ning panna ühte proovikatsutisse (koondproovina uurimiseks). 
  • Igalt järgmiselt loomalt proove võttes vahetatakse või desinfitseeritakse kindaid.
  • Pärast proovivõtmist asetatakse tampoon vastavasse katsutisse, murtakse või lõigatakse varre lühemaks ja suletakse katsuti korralikult korgiga. 

Kui soovitakse täiendavalt bakterioloogilist uuringut (teise anaeroobsete mikroobide tuvastamiseks), siis tuleb proovid võtta ka Amies või Eswab söötmesse. Tavabakterioloogiaga pole D. nodosus esinemist võimalik tuvastada.

Proovide märgistamine ja kaaskiri 

Proovinõud ja pakendid on väliselt puhtad. Proovid märgistatakse selgelt ja üheselt mõistetavalt. 
Märkida ära ka proovivõtuviis (üksikproov, koondproov või liitproov) ja kas uuringut soovitakse koondproovidena (kuni viie tampooniproovi koond) või üksikproovidena.
Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri patoloogilise materjali uurimiseks, mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. 

Proovide laborisse saatmine 

  • Kuni laborisse saatmiseni on soovitav hoida  2 – 8°C.
  • Proovid saadetakse 24 h jooksul laborisse.

 

ANALÜÜSI TEOSTAMISE AEG
Multiplex real-time PCR: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Multiplex real-time PCR: multipleks reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon 

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID
molekulaaranalüüsi osakond, kontakt tel. 738 6121

Koostatud: 20.11.2019
Koostanud: Age Kärssin